NCC bygger tunnel i Trollhättan för 355 MSEK

Report this content

NCC bygger tunnel i Trollhättan för 355 MSEK NCC International Projects har fått i uppdrag av Banverket att bygga en bergtunnel för järnväg mellan Öxnered och Trollhättan. Uppdraget är värt 355 MSEK. Uppdraget omfattar bygget av en dubbelspårstunnel i berg med en längd av 3,6 km samt två parallella utrymningstunnlar med separata utgångar med en sammanlagd längd av 2 km. Totalt kommer ca 500 000 kubikmeter berg att sprängas ut i det aktuella området. Bergmassorna är av sådan kvalitet att de delvis kommer att användas som spårmakadam. Den metod som används vid tunneldrivningen är konventionell teknik med borrning och sprängning. Kontinuerlig förinjektering ska utföras för att reducera inläckning av grundvatten. Här använder man sig av cementbaserade medel, vilket är den miljömässigt bästa lösningen. - Det är glädjande att vi nu genom detta uppdrag får möjlighet att återanställa en del personal från den Tunneling-enhet som vi tidigare tvingats avveckla. Det innebär också att vi säkrar värdefull kompetens som vi behöver för våra utlandsuppdrag, säger Per Nielsen chef för NCC International Projects. Arbetena påbörjas under oktober 2002 och byggtiden beräknas till cirka 2,5 år. Totalt kommer ett 90-tal personer att sysselsättas i projektet. Ytterligare information: Göran Ajling, projektchef NCC International Projects, tel 08 585 52039 eller 070 673 1336 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Charlotte Hagman, informationschef NCC International Projects, tel 08- 585 51684 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2001 25 000 anställda och en omsättning på 46 Mdr SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00570/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar