NCC bygger ut häktet i Karlstad för 107 MSEK

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av kriminalvårdsstyrelsens och polismyndighetens lokaler i Karlstad. Uppdragsgivare är Skandrenting AB och ordern är värd cirka 107 MSEK.

Den aktuella fastigheten är huvudkontor för polismyndigheten i Värmland, som nu centraliserar verksamheten ytterligare. Förutom administrativa lokaler omfattar uppdraget även en utbyggnad åt kriminalvårdsstyrelsen med 30 nya häktesplatser. NCC har skött förvaltningen av fastigheten sedan 1999, och ombyggnadsprojektet har planerats och utvecklats gemensamt av NCC, fastighetsägare och hyresgäster. - Vi är givetvis glada för det förtroende som detta uppdrag innebär, säger NCCs affärschef Anders Johansson. Den stora utmaningen är den speciella miljön, som kringgärdas av många säkerhetsbestämmelser. All produktionspersonal kommer bland annat att kontrolleras mot kriminalregistret. Arbetena beräknas inledas under våren 2005 och ska vara avslutade i oktober 2006. Totalt beräknas omkring 20 personer vara delaktiga i projektet. Ytterligare upplysningar: Anders Johansson, affärschef NCC Construction Sverige AB, region Väst, tel 054 17 08 29 eller 070 631 95 68. Per-Arne Martinsson, chef projektutveckling NCC Construction Sverige AB, tel 031 771 51 78 eller 070 348 47 67. Ulf Thorné, presschef, NCC AB, tel 08 585 523 46 eller 070 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar