NCC förbättrar vägnätet i Tanzania för 175 MSEK

NCC förbättrar vägnätet i Tanzania för 175 MSEK NCCs danska dotterbolag, NCC Danmark A/S, har tillsammans med Per Aarsleff A/S fått i uppdrag av det danska biståndsorganet DANIDA att svara för om- och nybyggnad av en ca 13 mil lång vägsträcka mellan Chalinze och Melela i Tanzania. Ordern är värd ca 350 MSEK, varav NCCs andel utgör hälften. Kontraktet lägger stor vikt vid de mycket viktiga områdena miljöförhållanden samt användning och utbildning av lokal arbetskraft. Projektet ska genomföras under en treårsperiod och påbörjas våren 2001. NCC Danmark A/S och Per Aarsleff A/S arbetar redan idag tillsammans med två DANIDA-projekt i Nicaragua, dels en väg mellan Rama och huvudstaden Managua, dels två broar som återuppbyggs efter orkanen Mitch, till ett sammantaget ordervärde av ca 235 MSEK. NCC utför dessutom återuppbyggnadsarbeten värda ca 200 MSEK i Nicaragua efter orkanen Mitch, med SIDA som uppdragsgivare. För frågor, vänligen kontakta: Bent Hede, NCC Danmark A/S, tel +45 43 48 86 48. Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar