NCC föreslår ytterligare kontrollmöjligheter för att komma till rätta med svart arbetskraft

NCC föreslår ytterligare kontrollmöjligheter för att komma till rätta med svart arbetskraft NCC tillstyrker i sitt remissvar till Byggkommissionens rapport "Skärpning gubbar" (SOU 2002:115) förslaget om en skärpt lagstiftningen för att komma till rätta med svart arbetskraft på arbetsplatserna. NCC stöder förslaget att omvänd momsskyldighet införs så att moms uttas hos köparen. NCC föreslår emellertid en ytterligare skärpning av kontrollmöjligheterna genom införande av generella regler om uppgiftslämnande till skattemyndigheten för alla ersättningar till underleverantörer som fakturerar utan moms. - En skärpt lagstiftning och stränga kontrollmöjligheter är nödvändiga åtgärder för att stoppa svart arbetskraft på arbetsplatserna och undanröja fusk med momsen. Omvänd momsskyldighet skadar inte seriösa företag men slår hårt mot oseriösa företag, skriver NCC i sitt remissvar. NCC anser att kommissionens kritik mot branschen är befogad. Kostnaderna i byggsektorn är för höga och felen för många. NCC delar uppfattningen att byggherrarna bör bli starkare och mer kunniga. - Det ger möjlighet till en tidig samverkan. Det innebär att byggherrar, konsulter och byggare redan från början arbetar tillsammans i projektet under fullständig öppenhet och med nyttjande av och respekt för varandras specialistkompetenser. Därigenom skapas de bästa förutsättningarna för att byggprojektets långsiktiga funktion och ekonomi sätts i fokus. Partnering är en samverkansform som gynnar detta, framhåller NCC. NCC anser att kommissionens rapport kommer att stimulera varje byggbolag att självt se över hur ansvarstagandet kan öka. NCC ställer sig dock tveksamt till lagstiftning om längre garantitider i byggsektorn, eftersom ansvaret bör vara relaterat till det inflytande som ansvarstagande part har över projektet. - NCC tar redan i dag i många projekt ett längre gående garantiansvar än det traditionella, i projekt där vi själva står för projektering och kan åta oss ett funktionsansvar. I andra projekt, där byggherren valt att dela upp projektet på många aktörer och därigenom själv tagit ett stort ansvar för helheten, anser vi det mer rimligt med de garantitider och ansvarstider för väsentliga fel som regleras av dagens standardavtal. Ytterligare information: Olle Ehrlén, VD NCC Construction Sverige, tel 08 585 51226 Mårten Lindström, chef NCC Teknik NCC Construction Sverige, tel 070-523 3851 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 NCCs remissvar finns att hämta i sin helhet på www.ncc.info under Nyheter. NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar