NCC förlänger avtalet med Altima till fem år om samgåendet mellan Ramirent och Altima fullföljs

NCC förlänger avtalet med Altima till fem år om samgåendet mellan Ramirent och Altima fullföljs I de diskussioner som föregått Ramirents bud på Altima har NCC accepterat att det befintliga samarbetsavtalet mellan parterna förlängs från tre till fem år, under förutsättning att samgåendet mellan Ramirent och Altima fullföljs. Av noteringsprospekt för utdelningen av aktierna i Altima som blev offentligt torsdagen den 27 november framgår att det finns ett treårigt samarbetsavtal mellan Altima och NCC-koncernen. Avtalet innebär att Altima garanterar att leverera ett modernt sortiment av maskiner och utrustning till NCC på marknadsmässiga villkor. Av prospektet framgår också att Altimas danska dotterbolag, Altima A/S, har ett begränsat ansvar till följd av den legala fission som NCC genomförde under 2002 i den danska verksamheten. Vidare framgår av prospektet att Altima känner till att det finns föroreningar på vissa fastigheter. I de diskussioner som föregått Ramirents bud på Altima har NCC, under förutsättning att samgåendet fullföljs, även accepterat att hålla Altima skadelösa för eventuella krav till följd av fissionen i Danmark och för miljöansvar på från NCC övertagna fastigheter om ansvaret överstiger 7 MSEK. Ansvaret är tidsbegränsat till sju år. NCCs bedömning är att dessa åtgärder inte innebär någon ökad riskexponering för koncernen. En presskonferens med anledning av samgåendet mellan Ramirent och Altima hålls i dag i Helsingfors, World Trade Center, Marski Hall kl 09.45 finsk tid, och i Stockholm kl 14.00 svensk tid, Nordstjernans kontor, Stureplan 3. Ytterligare information: Ulf Wallin, chefsjurist NCC AB, tel 08 585 52147 eller 070 524 21 80 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Annica Gerentz, IR-ansvarig NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 42 09 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar