NCC förvärvar utvecklingsfastighet i Uppsala

Report this content

NCC förvärvar utvecklingsfastighet i Uppsala NCC förstärker sin position som fastighetsutvecklare genom en bytesaffär i Uppsala med ArosTornet, dotterbolag till Fastighets AB Tornet, där NCC erhåller en utvecklingsfastighet samt en mellanlikvid på 40 miljoner kronor. Bytesaffären ger ett resultat om cirka 8 miljoner kronor. Den förvärvade fastigheten är en exploateringsfastighet med stor utvecklingspotential i en stadsdel under förädling i Uppsala. Fastigheten har en markareal om 15 000 kvm och ska huvudsakligen användas till att utveckla bostäder, men även kontor. NCC lämnar i bytesaffären med Tornet en modern central kontorsfastighet (Kungsängen 20:1) byggd 1988 om 7 000 kvm samt erhåller en mellanlikvid om 40 miljoner kronor. - Den nu genomförda affären med Fastighets AB Tornet visar på möjligheterna att förvärva attraktiva utvecklingsfastigheter genom att erbjuda färdigutvecklade fastigheter i utbyte, säger Hans-Olof Olsson, chef för region Stockholm. Fastigheterna till- respektive frånträdes 1 december 2000. Bytesaffären kommer att ingå i NCC Fastigheters resultat för fjärde kvartalet inom området försäljning av fastigheter. För mer information, vänligen kontakta: Hans-Olof Olsson, chef för region Stockholm, tel 08-750 31 72 eller 070- 524 00 99 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01000/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar