NCC International Projects upphör som affärsområde

Den 1 januari 2005 upphör NCC International Projects som affärsområde inom NCC koncernen. I samband med detta lämnar affärsområdeschef Per Nielsen NCCs koncernledning.

Den 24 mars 2004 meddelade NCC att projektverksamheterna i Afrika, Asien och Centralamerika successivt skulle avvecklas och projekten slutföras. NCC koncentrerar istället verksamheten till Norden och Östersjöområdet där anläggningsmarknaden förväntas växa kommande år, bland annat tack vare EU-utvidgningen. Genom förändringen kan värdefull kompetens föras över till NCCs hemmamarknader. Per Nielsen kommer att arbeta kvar inom NCC och avveckla NCC International Projects. År 2003 omsatte NCC International Projects 3,9 Mdr SEK, varav 1,4 Mdr SEK i de områden som nu avvecklas. Lönsamheten har under de två senaste åren varit svag på dessa marknader. Ytterligare information: Ulf Thorné, presschef, NCC AB, tel +46 8 585 523 46, +46 70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar