NCC-Koncernen Delårsrapport januari-mars 2003

NCC-KONCERNEN Delårsrapport januari-mars 2003 · Resultat efter finansnetto -459 (-301) MSEK exklusive jämförelsestörande poster · Ytterligare kostnadsbesparingar och anpassningar krävs på en allt svagare marknad Jan-mars Jan-dec 2003 2002 2002 Orderingång, MSEK 10 044 9 613 43 098 Nettoomsättning, MSEK 8 631 8 675 45 165 Rörelseresultat, MSEK -391 96 1 820 exkl. jämförelsestörande poster1) -391 -205 1 519 Resultat efter finansnetto, MSEK -459 0 1 306 exkl. jämförelsestörande poster1) -459 -301 1 005 Resultat per aktie, SEK -3,15 0,30 7,95 exkl. jämförelsestörande poster1) -3,15 -2,15 5,85 1) Jämförelsestörande poster 2002 avser reavinst från försäljning av NVS med 301 MSEK. Kommentar från VD Alf Göransson: - 2003 har inletts med en successivt försvagad marknad och ökad prispress vilket bidragit till ett lägre resultat under det första kvartalet. Resultatet påverkas också av NCCs princip med försiktig resultatavräkning, vilket haft en större negativ effekt på resultatet första kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år. - Vi är nu mer pessimistiska till marknadsutvecklingen än tidigare. Nedgången i kontorsmarknaden har förstärkts och hyresnivåerna faller på grund av de ökande vakansgraderna. Bostadsmarknaderna i främst Stockholm och Oslo avmattas genom minskad efterfrågan och sjunkande bostadspriser. Vår bedömning är att den nordiska byggmarknaden som helhet utvecklas sämre 2003 än vad vi tidigare förväntat och att lågkonjunkturen i byggsektorn tidigast når botten under 2004. - Detta har lett till att vi inom de flesta enheter stegvis redan genomför eller planerar ytterligare neddragningar och kostnadsbesparingar. Inom NCC Property Development planerar vi att genomföra en omstrukturering av organisationen mot bakgrund av den under kommande år svaga marknaden. Vidare avyttrar vi fastighetsbestånden utanför Norden snarast möjligt. - Samtidigt som vi gör kraftfulla anpassningar i koncernen så sker det också satsningar. Vi vill utnyttja lågkonjunkturen för att genomdriva förändringar av byggprocessen och betydande satsningar sker inom partnering, industrialiserat bostadsbyggande, samt inom inköp och logistik för att skapa förutsättningar att bryta byggkostnadernas negativa utveckling. Solna den 8 maj 2003 Alf Göransson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. NCCs delårsrapport för det andra kvartalet 2003 publiceras den 21 augusti 2003. Vid frågor kontakta Chief Financial Officer Björn Andersson, tel. 08-585 520 40, 070-627 65 92 eller IR-ansvarig Annica Gerentz, tel. 08-585 522 04, 070-398 42 09. En telefonkonferens på engelska hålls den 8 maj kl. 16.00-16.30. För att delta i konferensen, ring+44 (0) 20 7162 0190 (engelskt nummer) eller +46 8 5052 0114 (svenskt nummer, obs. slå 08 även om du ringer från Stockholm), 5-10 minuter före konferensens start. Ange "NCC". Det går också att lyssna på en inspelad version av konferensen på tel. +44 (0)20 8288 4459, accesskod: 731752. Telefonkonferensen går att avlyssna via Internet på NCCs koncernsajt www.ncc.info. För den som läser den här rapporten elektroniskt går det bra att klicka på länken: http://www.genesysrichmedia.com/eventstream/ncc/030508 Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns att hämta på NCCs hemsida www.ncc.info. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar