NCC överlåter bostadsfastigheter i Malmö för 140 Mkr

Report this content

NCC överlåter bostadsfastigheter i Malmö för 140 Mkr Samtliga villkor är nu uppfyllda i det avtal som NCC Fastigheter i januari år 2000 träffade med Fortress Scandinavia AB, om försäljning av två flerfamiljshus och en byggrätt på Ön i Limhamn. Den 2 oktober tillträder köparen bostadshusen som omfattar 122 lägenheter samt en byggrätt på 24 000 kvm. Köpeskillingen uppgår som tidigare uppgivits till 140 miljoner kronor och innebär en vinst för NCC Fastigheter på 4 miljoner kronor. På byggrätten har den nya köparen redan erhållit bygglov och påbörjat projektering av fyra flerfamiljshus. Försäljningen av de nya lägenheterna, som kommer att upplåtas som bostadsrätter, har redan startat. NCC Hus har fått uppdraget att uppföra de nya flerfamiljshusen. - Försäljningen innebär att vi frigör kapital som vi nu kan använda till våra nya utvecklingsprojekt i regionen, säger Christer Svensson, chef för fastighetsförsäljning på NCC Fastigheter i Malmö. Fastigheten Mästerlotsen 2 är bokförd som förvaltningsfastighet och resultatet av försäljningen kommer att ingå i NCC Fastigheters redovisning för det tredje kvartalet. För frågor, vänligen kontakta: Christer Svensson, chef fastighetsförsäljning, NCC Fastigheter Malmö, tfn 040- 31 71 35, 070-636 33 23 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00920/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar