NCC säljer fastigheter i Bryssel för sammanlagt 210 MSEK

.NCC säljer fastigheter i Bryssel för sammanlagt 210 MSEK NCC har sålt följande två fastigheter i Bryssel, Belgien: · Projektet Twin Square 300 till det tyska fastighetsbolaget RSE AG för 100 MSEK, med en vinst på 20 MSEK. · Förvaltningsfastigheten Lot 10 till Bryssels regionförvaltning för 110 MSEK, med en förlust på 10 MSEK. Resultaten kommer att ingå i NCC-koncernens resultat för fjärde kvartalet 2001. Projektet Twin Square 300 omfattar 5 400 kvm kontorsyta och är den tredje etappen i projektet. Kontoret är fullt uthyrt till Pharmacia- Upjohn. Köpare är det tyska fastighetsbolaget RSE AG, som tecknat ett ramavtal om köp av samtliga etapper i projektet. Twin Square är beläget intill flygplatsen Zaventem, vid motorvägen till Bryssel i ett tillväxtområde där ett flertal internationella företag valt att etablera sig. Projektet omfattar totalt 46 000 kvm kontor i sju etapper. Första delen omfattade två etapper på ca 11.000 kvm, som är uthyrda till Microsoft och det belgiska företaget NCI. Återstående del byggs etappvis och överlåts efter färdigställande och uthyrning. Förvaltningsfastigheten Lot 10 färdigställdes 1988 och omfattar 9 600 kvm kontor. Fastigheten har haft höga vakanser de senaste åren och försäljningen innebär en sänkning av vakansgraden i NCCs förvaltningsbestånd. Fastigheten har sålts till Bryssels regionförvaltning, som kommer att använda lokalerna för egen verksamhet. Köparen tillträder fastigheten under första kvartalet 2002. - Vi har nu sålt samtliga förvaltningsfastigheter i Belgien och fokus kommer fortsättningsvis att vara på projektverksamheten, vilket är helt i linje med koncernens strategi, säger Magnus Mannesson, affärsområdeschef NCC Property Development. Ytterligare information: Magnus Mannesson, affärsområdeschef, NCC Property Development, tel 08- 585 522 75 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08-585 523 46 eller 070-392 9500 Lena Fläder, informationschef NCC Property Development, tel 08-585 52024 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och har en årlig omsättning på ca 40 miljarder SEK. Antalet anställda är ca 25 000. NCC Property Developments affärsidé är att på tillväxtmarknader i Norden samt på ett fåtal utvalda marknader i Europa utveckla och erbjuda attraktiva kommersiella fastigheter till investerare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar