NCC säljer fastighetsprojekt i Finland för 640 MSEK

NCC Property Development har sålt en portfölj med fastighetsutvecklingsprojekt till NIAM Fund III. Köpeskillingen uppgår till 640 MSEK (71 MEUR) och affären får en marginellt positiv effekt på NCC Property Developments resultaträkning 2004, efter full avsättning för lämnade hyresgarantier. Av den totala köpeskillingen betalas 240 MSEK (27 MEUR) 2004.

Affären innefattar fastigheterna Pilot 1 i Oulu och Dynamo i Tampere. Utöver dessa ingår två fastigheter under uppförande. Det är Opus 3 i Helsingfors, Airport Plaza Alto i Vantaa. Samtliga sålda fastigheter har byggts enligt NCCs koncept – NCC Business Park Concept. Konceptet innebär att kontorshyresgästerna har möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt dela på service och tjänster av olika slag. Det kan vara reception, hälsocenter, kafeterior, restauranger, konferensutrymmen, mötesrum och parkeringsplatser. Fastigheten Pilot 1 i Oulu har en bruttoyta på 5 250 kvm och är fullt uthyrd. Dynamo i Tampere är 22 300 kvm och uthyrd till nästan 80 procent. Även byggnaderna under uppförande har höga uthyrningsnivåer. Opus 3, med 14 700 kvm yta, beräknas vara klart i februari 2006, är redan uthyrt till 55 procent. Airport Plaza, Alto, med 6 000 kvm, blir klart i september nästa år och har idag en uthyrningsgrad på 60 procent. Niam Fond III har en investeringskapacitet över 14 Mdr SEK dedicerat för den Nordiska och Baltiska fastighetsmarknaden. De första investeringarna har gjorts i Sverige och genom detta förvärv påbörjar NIAM sin etablering till Finland, vilket är ett naturligt steg i fondens strategi. Mer information om NIAM finns på: www.niam.se Ytterligare information: Mats Wäppling, Vvd NCC AB och vd NCC Property Development, tel 46 70 645 03 21 Jorma Ahokas, chef NCC Property Development Oy, tel +358 50 67 390. Henrik Saxborn, NIAM AB, tel. +46 708 44 3047 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 8 585 523 46, +46 70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar