NCC säljer norska Skifer og Naturstein AS för 82 MSEK

NCC Roads Holding AB säljer den norska skifferproducenten Skifer og Naturstein AS till AS Johs. Grønseth & Co. Köpeskillingen uppgår till drygt 82 MSEK och försäljningen ger en marginell realisationsförlust.

NCCs strategi är koncentration till lönsam kärnverksamhet och fokus på den nordiska marknaden. Som ett led i strategin säljs nu Skifer og Naturstein. AS Johs. Grønseth & Co tar över samtliga aktier och lån i Skifer og Naturstein i samband med förvärvet. Affären beräknas bli genomförd i sin helhet under december 2004. Skifer og Naturstein har produktion i de tre norska orterna Alta, Oppdal och Otta. Bolaget omsätter cirka 160 MSEK och har 175 anställda. Bolaget är den ledande skifferproducenten i Norden, med export över hela världen. AS Johs.Grønseth & Co är ett av Norges ledande stenindustriföretag. Mer information om Skifer og Naturstein AS finns på: www.naturstein.no Ytterligare information: Jan Svensson, styrelseordförande, Skifer og Naturstein AS, tel +46 8 655 19 03, +46 70 575 88 85 Greeg Nordquist, chef Merger & Acquisition NCC AB, tel +46 8 585 52059, +46 70 553 0426 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, tel +46 8 585 52346, +46 70 214 7727

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar