NCC utvecklar Jakobacka-området

Report this content
Läs original

NCC har undertecknat ett projektavtal med Fastighetskontoret i Helsingfors angående den gemensamma utvecklingen av Jakobacka-området (fi. Jakomäki) i Helsingfors - ett samarbetsprojekt med Helsingfors stad.  

– Jakobacka är ett unikt pilotprojekt för alla parter. Vi på NCC är mycket glada över att ha vunnit det här projektet, tack vare vår breda expertis och kompetens inom stadsutveckling, säger Markus Saari enhetschef på NCC Building Finland.

I Jakobacka finns det för närvarande fem byggnader som används som skolor och daghem. De kommer att ersättas av en enda byggnad, antingen genom att man renoverar och bygger ut den byggnad som för närvarande används som högstadieskola, eller genom att man uppför en helt ny byggnad.

På de markytor som frigörs i samband med utvecklingsarbetet ska det bli bostäder. Enligt Helsingfors stad väntas bostadsområdet få en yta på cirka 20 000 m2, vilket motsvarar ungefär 100–500 bostäder beroende på vilken metod som väljs för genomförandet.

Samarbetsgruppen kommer att anordna en idétävling under hösten för att samla in koncept som går att använda som utgångspunkt för arkitekturen för servicebyggnaden och detaljplanen. Efter det kommer den faktiska utvecklingsfasen att börja med att Helsingfors stad utarbetar designen på servicebyggnaden och bostadshusen samt tar fram en detaljplan. 

– Det här är det första projektet där vi kommer att tillämpa en ny modell för områdesutveckling och där kommunen samarbetar med privata företag från idé till genomförande. Kommunen har förberett projektet sedan 2014, och har nu hittat en samarbetspartner i NCC. Tillsammans med dem kommer det att vara gynnsamt att utveckla både Jakobacka och en ny verksamhetsmodell, säger Jarmo Raveal, utvecklingschef i Helsingfors stad.

Helsingfors stads planerade budget för konstruktion av servicebyggnaden uppgår till 280 MSEK.  Byggnadsarbetet påbörjas senast 2019. Servicebyggnaden ska stå klar under 2020. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Saari, enhetschef, NCC +358 010 507 5355
Tommi Vaisalo, VD, Optiplan +358 010 507 6001
Jarmo Raveala, utvecklingschef, Helsingfors stad +358 09 3102 34 66
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar