NCC utvecklar torg i Lund för 119 MSEK

NCC bygger nytt torg med bostäder, affärslokaler och parkeringhus i Lund. Beställare är Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och bygguppdraget är värt drygt 119 MSEK.

Karhögstorg är ett tidstypiskt torg från slutet av 50-talet, beläget i södra delen av Lund. Området ingår som en del i en genomgripande förnyelsen av Södra vägen. Det innefattar bland annat nybyggnad av bostäder och förbättring av trafikmiljön. Karhögstorg ska i samband med utveckling och exploatering av området förnyas och bebyggas med nya fastigheter för bostäder och kommersiella ändamål. Befintliga byggnader mot Järnåkravägen ska rivas liksom pergolor och skärmtak vid torget. Nybyggnad av två bostadshus med totalt 101 lägenheter samt ett underjordiskt garage för 75 bilar ska utföras. En komplett omdaning av Karhögstorget ska dessutom ske. Projektet startar omgående med projektering och produktionen förväntas vara igång under maj 2005 och projektet beräknas vara helt slutfört hösten 2006. Ytterligare information: Kristian Jansson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tel 046-19 75 00 eller 070-579 60 54. Lars Norén, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tel. 040-31 72 03 eller 070-543 77 44.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar