Projektnedskrivningar i Norge

Läs original

NCC:s norska bygg- och anläggningsverksamhet har genomlysts av ledningen för de nya affärsområdena NCC Building och NCC Infrastructure, vilket resulterat i nedskrivningar om 290 MSEK i det tredje kvartalet. NCC:s rörelseresultat för det tredje kvartalet beräknas uppgå till 503 (720) MSEK för koncernen, nettoomsättningen till 13,6 (13,3) Mdr SEK och orderingången till 12,6 (10,1) Mdr SEK.

NCC:s norska bygg- och anläggningsverksamhet, som står för drygt 11 procent av NCC:s omsättning, har under flera år visat svag lönsamhet. Från den 1 januari 2016 har NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet omorganiserats i två nordiska affärsområden; NCC Building och NCC Infrastructure. Ledningen för dessa nya affärsområden har nu genomlyst den norska delen av verksamheten, vilket medfört projektnedskrivningar i det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för dessa affärsområden beräknas därmed uppgå till nära noll i kvartalet.

Bristfällig projektstyrning ligger bakom nedskrivningarna som till övervägande del avser projekt som är färdigställda och överlämnade. Inom ramen för den nya affärsområdesstrukturen har NCC tillfört ytterligare resurser för att stärka upp projektstyrningen i Norge.

– Jag kan konstatera att vår turnaround i Norge tar längre tid än beräknat, men att vi nu har rätt organisation och processer på plats. Vi har också tillfört resurser för att förbättra projektstyrningen i Norge. Dessutom pågår en översyn av koncernens omkostnader. På den positiva sidan i kvartalet finns orderingång och goda marknadsutsikter. NCC ökade orderingången i det tredje kvartalet med 25 procent jämfört med föregående år, säger Peter Wågström, VD och koncernchef NCC.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredag 14 oktober, kl. 09.00. NCC:s VD och koncernchef, Peter Wågström, samt CFO Mattias Lundgren, kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 692 222 339 83 (DE).

All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2016 kommer att presenteras vid NCC:s delårsrapport för januari-september 2016 den 28 oktober 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, CFO NCC, +46 (0) 70 228 88 81

Johan Bergman, chef Investor Relations, NCC, +46 (0) 8-585 523 53

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar