Skatteuppgörelse löser ansvarsförbindelse på 510 MSEK

NCC Property Development och tyska skattemyndigheter har undertecknat en överenskommelse som innebär att NCC blir fri från en skatterisk på 510 MSEK.

Tvisten hade sin grund i att NCC Property Development genom holländska dotterbolag ägde fastigheter i Tyskland i början av 90-talet och blev föremål för skatterevision. De tyska skattemyndigheterna riktade i samband med detta skattekrav på 431 MSEK mot det svenska moderbolaget – NCC Property Development AB – såväl som mot de utländska dotterbolagen med 129 MSEK, totalt 560 MSEK. NCC beslutade att överklaga och tog samtidigt upp 510 MSEK som ansvarsförbindelse plus en reservation om 50 MSEK som anses täcka det verkliga skattekravet. Uppgörelsen med de tyska skattemyndigheterna innebär att NCC kan reducera skatteriskerna med 510 MSEK och ansvarsförbindelser med motsvarande belopp. Ytterligare information: Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 8 585 523 46, +46 70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar