Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 * Faktureringen uppgick till 1 024 Mkr (1 121), en minskning med 9%. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 52 Mkr (67). * Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 4,80 kr (6,49). * Kassaflödet efter investeringar uppgick till 146 Mkr (-35). * Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 45,2% (45,8) och likviditetsreserven utgjorde 300 Mkr (181). * Utdelning föreslås oförändrad med 2,80 kr per aktie. För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Stockholm, 13 februari 2003 Lars-Åke Rydh VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar