Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Faktureringen uppgick till 628 Mkr (473), en ökning med 33%. - Av faktureringsökningen om totalt 155 Mkr kommer cirka hälften från kunder inom teleutrustningsindustrin, resterande från övriga marknadssegment. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60 Mkr (18). Resultatet efter skatt uppgick till 44 Mkr (10). I resultatet efter finansiella poster ingår en reavinst vid avyttring av fastighet med 3 Mkr (0). - Vinst per aktie uppgick till 6,45 kr (1,51). - Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 50,3% (45,0) och likviditetsreserven till 335 Mkr (299). - Förvärv av förpackningsföretag i Belgien. -Beslut om etablering av produktionsenhet i Slovakien. För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT20810/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar