Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 · Faktureringen uppgick till 735 Mkr (761), en minskning med 3%. Vid omräkning med jämförbara valutakurser uppvisar faktureringen en ökning med 2%. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38 Mkr (37). Nettoresultatet uppgick till 25 Mkr (22) · Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 3,61 kr (3,21). · Samarbete har inletts med IBM gällande leveranser av förpackningar i Nordamerika, Europa och Asien. · Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 45,4% (44,3) och likviditetsreserven till 310 Mkr (255). För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar