Nefab anpassar personalstyrkan i Sverige

Nefab anpassar personalstyrkan i Sverige Den svaga utvecklingen inom teleutrustningsindustrin, i kombination med en redan genomförd överföring av produktion till den nyuppförda fabriksenheten i Estland, gör att Nefabs anläggning i Alfta i Hälsingland idag har en övertalighet. Övertaligheten berör såväl kollektivanställda som tjänstemän. Nefab har idag informerat de fackliga organisationerna om situationen och kommer att inleda förhandlingar om personalneddragningar. Den preliminära bedömningen är att omfattningen blir cirka 60 personer. Åtgärderna är ett led i det arbete som bedrivs för att anpassa kostnaderna till rådande efterfrågeläge. De berörda anläggningarna i Alfta sysselsätter cirka 300 personer. För mer information om bolagets syn på marknadsutvecklingen hänvisas till delårsrapporten för andra kvartalet som presenterades 13 augusti 2002. För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Jönköping 2002-09-12 Lars-Åke Rydh VD och Koncernchef Fakta om Nefab Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst teleutrustnings- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgår till cirka 1,1 miljard kr. Nefab-aktien är noterad på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20020912BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20020912BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar