Nefab förstärker ledningsfunktionen

Nefab förstärker ledningsfunktionen Nefabs vision är att vara en global partner för kompletta förpackningslösningar. Efterfrågan från Nefabs kunder inom framförallt teleutrustningsindustrin har inneburit att faktureringen hittills i år ökat med cirka 30% jämfört med föregående år. Den snabba tillväxten medför ett ökat krav på ledningsresurser. Från 1 januari 2001 tillträder Christer Ohlson en nyinrättad tjänst som direktör för affärsutveckling. Christer har arbetat i Nefab i 20 år, merparten av tiden som finans- och ekonomidirektör. Till ny finans- och ekonomidirektör har utsetts Anna Stålenbring. Anna har varit anställd i Nefab sedan 1994, senast som redovisningschef och ansvarig för Investor Relations. För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se eller IR-ansvarig Anna Stålenbring, tel 070- 814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Jönköping 2000-10-23 Lars-Åke Rydh Verkställande Direktör Fakta om Nefab Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst teleutrustnings- och fordonsindustrin. Verksamheten organiseras i två affärsområden - NEFAB ExPak (exportförpackningar) och NEFAB RePak (returförpackningar). Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgår till cirka 1 miljard kr. Nefab-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsen. Nefab AB (publ) Östra Storgatan 20 . P O Box 2184 . SE-550 02 Jönköping . Sweden Telephone +46(0)36-345050 . Telefax +46(0)36-150444 . Organization No. 556226-8143 Homepage: www.nefab.com . E-mail: info@nefab.se The registered office of the board of directors is in Ovanåker, Sweden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00800/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar