Nefab rationaliserar verksamheten

Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till kunder i ett 30-tal länder. Som ett led i strävan att bedriva en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet sker en kontinuerlig omfördelning mellan de europeiska enheterna. Arbetsintensiva moment flyttas till företagets enheter i östra Europa medan de västeuropeiska fabrikerna bedriver en mer högautomatiserad produktion. Detta innebär att enheten i Alfta i Sverige står inför en övertalighet. Produktionsvolymen förväntas kvarstå omkring nuvarande nivå, men vara av en annan karaktär än tidigare. Nefab Emballage AB har därför idag informerat Länsarbetsnämnden angående varsel om uppsägning för 25 personer. Varslet berör såväl kollektivanställda som tjänstemän. "Åtgärden är ett led i en ständig strävan att bli mer konkurrenskraftig. Tillverkningen måste bedrivas på orter som erbjuder en konkurrenskraftig kostnadsbild och samtidigt ligger bra till rent logistiskt", säger Lars-Åke Rydh, VD för Nefab. För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Jönköping 2004-12-09 Lars-Åke Rydh Verkställande Direktör

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar