Erbjudandet att teckna aktier i NeoNet fulltecknat

Erbjudandet att teckna aktier i NeoNet fulltecknat * Erbjudandet har fulltecknats * Notering beräknas ske den 20 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O- lista Erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen av NeoNet AB (publ) har fulltecknats. Priset har fastställts inom tidigare angivet prisintervall till 20 kronor per aktie. Under anmälningsperioden har de allmänna förutsättningarna på de finansiella marknaderna försämrats avsevärt. Intresset för NeoNet och dess verksamhet har dock varit stort såväl i Sverige som i utlandet. NeoNet genomför nyemission av 8,0 miljoner aktier varefter bolaget tillförs 160 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader. Huvudägare i bolaget har tecknat cirka 1,2 miljoner aktier i erbjudandet. Bolaget kommer efter emissionen att ha cirka 1.400 aktieägare. "Det känns mycket tillfredsställande att intresset från institutionella investerare har varit så stort. Inte minst eftersom de dessutom är potentiella kunder till oss", säger Torvald Bohlin, koncernchef för NeoNet. Likviddag är den 19 oktober 2000. Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista beräknas ske den 20 oktober 2000 under symbolen "NEO". ArosMaizels är rådgivare till NeoNet i samband med noteringen. För mer information kontakta: Torvald Bohlin VD NeoNet AB (publ) 08-454 1539 torvald.bohlin@neonet.se Staffan Persson Styrelseordförande i NeoNet AB (publ) 08-611 0098 staffan.persson@itp-invest.se NeoNet är en ledande leverantör av elektroniska tjänster för aktiehandel i realtid och riktar sig till institutionella investerare och broker- dealers. Genom sitt handelssystem och elektroniska exekveringsnätverk förser NeoNet sina kunder med effektiv, säker och anonym tillgång till för närvarande cirka 25 % av marknadsvärdet på de europeiska aktiemarknaderna. NeoNet fokuserar på att erbjuda sina kunder elektronisk handel på världens ledande aktiemarknader. NeoNets provisionsintäkter uppgick under första halvåret 2000 till 80,2 Mkr och rörelseresultatet till 11,6 Mkr. NeoNet har 58 anställda med kontor i Stockholm och New York. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar