NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Stockholm, 19 augusti 2004 Kvartalet i sammandrag · Nettoomsättningen ökar med 34% till 45,7 Mkr (34,0 Mkr). · Resultatet efter skatt uppgår till -12,6 Mkr (-13,6 Mkr). · Resultatet per aktie uppgår till -0,25 kr (-0,31 kr). · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto ökar med 6,6 Mkr till 0,1 Mkr (-6,5 Mkr). · NeoNets företrädesemission av förlagslån förenade med avskiljbara teckningsoptioner tillförde 50,6 miljoner kronor före avdrag för emissions- och garantikostnader om 2,4 Mkr. · Handel på Madridbörsen erbjuds fr o m juni. · I juni lanserades ny handelsplattform med utökad prestanda, flexibilitet och kapacitet. Halvåret i sammandrag · Nettoomsättningen uppgår till 109,6 Mkr (70,6 Mkr). · Resultatet efter skatt uppgår till -9,9 Mkr (-26,8 Mkr). · Resultatet per aktie uppgår till -0,20 kr (-0,61). · Från och med första kvartalet erbjuds handel även på Lissabonbörsen och schweiziska Virt-x. · Simon Nathanson tillträdde som ordinarie verkställande direktör den 15 mars. Händelser efter periodens utgång · Samarbetsavtal har tecknats med SimCorp A/S för att möjliggöra att kunder som använder SimCorps programvara kan handla via NeoNet. Ytterligare information lämnas av: Simon Nathanson, verkställande direktör Tel. 08-454 15 51 simon.nathanson@neonet.biz ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040818BIT00220/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar