NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

NeoNet - positivt rörelseresultat under tredje kvartalet 2003 NeoNets transaktionsintäkter för perioden 1 januari - 30 september 2003 uppgår till 105,4 Mkr (142,7 Mkr) och totala omsättningen uppgår till 109,3 Mkr (148,0 Mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto uppgick till -10,4 Mkr (1,2 Mkr). För det tredje kvartalet är rörelseresultatet positivt och uppgår till 1,4 Mkr (-6,5 Mkr). Resultatförbättringen grundar sig på minskade personalkostnader och andra omkostnader, sänkta transaktionsrelaterade kostnader samt tilltagande handelsvolymer. Transaktionsmarginalen, som uppgick till 66%, har stigit under 2003. Det tredje kvartalets transaktionsintäkter uppgick till 37,5 Mkr (35,6 Mkr). - Att NeoNet under det tredje kvartalet visar på ett positivt rörelseresultat är glädjande, säger Staffan Persson, tillförordnad vd. Som en följd av tilltagande omsättning på världens börser ökar också våra transaktionsintäkter. En uthållig omsättningstillväxt på de marknadsplatser där vi verkar kommer också att återspeglas i våra framtida resultat. - Kvartalets förbättrade resultat visar på potentialen i vår affärsmodell, fortsätter Persson. Institutionella förvaltare möter allt oftare en strävan från sina uppdragsgivare att minska kostnaderna för aktieexekvering som ett led i att sänka sina förvaltningskostnader. Kostnadseffektiv direktaccess till många marknadsplatser samtidigt får därmed en allt större betydelse och det är just detta som NeoNet erbjuder sina kunder. Se bifogad delårsrapport. För mer information kontakta: Staffan Persson Tillförordnad VD och koncernchef NeoNet Tel. 08-454 15 51 staffan.persson@neonet.biz ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar