Nomineringskommitté för NeoNet AB inför bolagsstämma 2005

I enlighet med information lämnad i samband med kallelsen till NeoNets ordinarie bolagsstämma meddelas härmed de representanter, som under styrelseordförandens ledning, skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanter: Staffan Persson, styrelseordförande Hans Karlsson Peter Lindell Nomineringskommittén har för avsikt att i god tid före ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2005 presentera ett förslag avseende val av styrelse. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till NeoNets styrelse kan vända sig till NeoNets styrelseordförande. NEONET AB För mer information kontakta: Staffan Persson Styrelseordförande NeoNet AB Tel. 070-321 00 98 staffan.persson@itp-invest.se

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar