KVARTALSREDOGÖRELSE NET TRADING GROUP NTG AB (publ) JANUARI – MARS 2018

Sammanfattning av NTG:s första kvartal 2018 (jämfört med samma period föregående år)

2018 2017
Nettoomsättning TSEK 18 699 5 550
Rörelseresultat TSEK -920 105
Rörelseresultat efter finansnetto TSEK -1 063 95
Resultat per aktie SEK -0,074 0,009

Sammanfattning av NTG:s första kvartal 2018 (jämfört med samma period föregående år)
- Nettoomsättningen ökade med 237 % till 18 699 TSEK (5 550 TSEK)
- Rörelseresultatet minskade till -920 TSEK (105 TSEK)


Viktiga händelser under perioden

 • Nyrekrytering på grafisk design och marknadsföring
 • Maxikarkki.fi (Finland) levererar högre omsättning än förväntat
 • Lojalitetsprogrammen med Fjordkraft och Norwegian utvecklas bättre än förväntat
 • Alla Lets Deal-orders till Norge blev från 1 mars 2018 levererade från Gottebiten AB (Orvelin Group)
 • Omsättningsrekord i mars med 7 269 TSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Från 4 juni kommer alla leveranser gå från Gottebiten i Strömstad. Detta innebär väsentligt förbättrade inköpsvillkor och således kommer detta bidra med bättre marginaler med full effekt på alla produkter från 4 juni 2018.
 • Den 2 maj bytte NTG fraktleverantör i Norge från PostNord till Bring på grund av fördelaktigare villkor hos Bring.
 • Från 14 maj 2018 betalar alla kunder i NOK istället för SEK vilket förbättrar marginalen med ca 7-8 %.
 • Stor mediauppmärksamhet runt diskussionen om den ökade sockeravgiften i Norge. Den norska regeringen meddelade i sin reviderade budget att de inte ändrar på den nyligen förhöjda sockeravgiften som infördes 1 januari 2018.
 • Ingått avtal med Collector Bank som nu ger kunderna möjlighet att handla hos NTG på faktura vilket vi tror kommer påverka försäljningen positivt.
 • Omsättningsrekord i April med 8 510 TSEK.

VD Morten Hansson kommenterar

Vi är nöjda med NTGs utveckling och omsättningstillväxten har varit över våra prognoser. Vår omsättning har ökat med 237 % i det första kvartalet 2018 jämfört med samma period föregående år. Första kvartalet visar en förlust som också är enligt våra prognoser. Orsaken till detta är att vår verksamhet på Åland som riktar sig till den finska marknaden inte kommer att vara kassaflödespositiv förrän slutet av 2018. Finland har börjat bidra rejält och därför lägger vi extra resurser för att boosta tillväxten ytterligare för att kunna ta en ledarroll på den finska marknaden. Våra prognoser visar fortfarande att vi konsoliderat kommer att visa ett positivt resultat för helåret 2018.För ytterligare information
Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.

Om Net Trading Group NTG AB

NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden.  NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar