Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed delårsrapport för koncernens verksamhet under det första halvåret 2018.

Sammanfattning perioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 260% till 43 295 kSEK (12 012 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 497 kSEK (-2 239 kSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,16 SEK (-0,22)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 7 820 kSEK (7 198)
 • I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 5,5 MSEK

Sammanfattning perioden april – juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 280% till 24 596 kSEK (6 462 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 431 kSEK (-2 335)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,09 SEK (-0,21)
 • I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 3,5 MSEK

Viktiga händelser under perioden

 • Nytt omsättningsrekord i april med 8,5 MSEK.
 • Även i maj ytterligare nytt omsättningsrekord med 8,6 MSEK.
 • Från slutet av maj betalar alla norska kunder i NOK istället för SEK, detta förbättrade marginalen med ca 7%, med nuvarande valutakurs.
 • I början av juni flyttades lager, distribution och logistik från ERT Godis i Växjö till Orvelin Group AB i Strömstad. Detta innebär kortare leveranstid och lägre kostnad, till NTGs distributionscentral i Norge samt bättre inköpspriser till NTG.
 • Under maj bytte bolaget fraktpartner i Norge, från PostNord till BRING. BRING är ett dotterbolag till det Norska Postverket.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Koncernen kunde i juli 2018 visa en kraftig tillväxt, trots den extrema sommarvärmen, jämfört med juli 2017. Omsättningen på samma nivåer som senaste månader.
 • Under juli passerade NTG 150 000 kunder (inklusive Finland).
 • NTG har tecknat konsultavtal med Roy Jonebrant som bolagets CFO. Roy Jonebrant (62 år) har en gedigen erfarenhet inom ekonomi, redovisning, administration för både onoterade och noterade bolag.
 • Under juli månad uppstod vissa leveransproblem kring integration till Orvelins order/leveranssystem. Dessa är i stort sett nu lösta.

VD Morten Hansson kommenterar

Med den omsättningsutveckling vi sett under årets första kvartal om 237% och under andra kvartalet 280%, jämfört med motsvarande period föregående år, kan vi konstatera att allt fler kunder hittar till NTG och blir återkommande kunder.

Jag är mycket nöjd med att vi växer mer än vad vi tidigare har beräknat och kommunicerat. De ökade kostnaderna i moderbolaget är huvudsakligen hänförliga till extra kostnader i samband med bytet av leverantör och logistikpartner. Vi beräknar att Bolaget under kvartal 3 och 4 får full effekt av de genomförda förändringarna.

Försäljningen i Finland (maxikarkki.fi) har fortsatt god omsättningsutveckling. Under andra kvartalet uppgick omsättningen till 3,5 MSEK och totalt under första halvåret till 5,5 MSEK. Omsättningen beräknas nu ha en årstakt på ca 20 MSEK. Vi räknar med fortsatt förlust under året för den finska verksamheten, men beräknar få positivt kassaflöde under kvartal 4.

NTG planerar att under kvartal 4 utvidga produktsortimentet till att även omfatta kosttillskott- och träningsprodukter. Vi kommer att fokusera på marknaderna i Norge och Finland när vi lanserar detta i slutet av året.

Göteborg den 24 augusti 2018
Morten Hansson, VD

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB, +47 908 44 078,
morten@maxgodis.se

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

 
 
Net Trading Group NTG AB (publ)
har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis. Se och Maxikarkki.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar