Net Trading Groups omsättning under 2018 överstiger 90 MSEK

I tidigare information har NTG meddelat att intäkterna för år 2018 har bedömts bli något högre än beräknat 70 MSEK. Bolaget kan nu bekräfta att omsättningen blir över 90 MSEK under år 2018 (35 MSEK år 2017)

VD Morten Hansson kommentarer;
Det är trevligt att se att våra intäkter för 2018 överstiger den ursprungliga prognosen med nästan 30% och att tillväxten verkar fortsätta under 2019.
Jag vill önska alla våra aktieägare ett gott nytt år!

  

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
tel +47 908 44 078,
morten@maxgodis.se
  

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2018.
  

Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis. Se och Maxikarkki.fi.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.maxgodis.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar