Riktad emission till huvudägaren Orvelin Group och återkallande av option

Styrelsen och Orvelin Group har den 27 september beslutat att återkalla optionsavtalet som ingicks den 9 november 2017 där Orvelin Group skulle få teckna 860 000 aktier till en teckningskurs på 4,50 kr per aktie. Istället har NTG den 27 september genomfört en riktad emission till Orvelin Group på 860 000 aktier till teckningskurs4 kr per aktie, vilket innebär att NTG tillförs 3 440 000 kr. Utspädningseffekten för övriga aktieägare är ca 5,7 %. Efter emissionen äger Orvelin Group 21 % av NTG.

VD Morten Hansson kommenterar;

Jag är väldigt nöjd med att Orvelin Group ännu en gång visar att de tror på NTG genom att ytterligare öka sin ägarandel i Bolaget. Investeringen innebär också att NTG kan intensifiera tillväxten både på existerande och nya marknader framöver och att Bolagets finansiella situation nu är starkare än någonsin.

För ytterligare information  
Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2018. 

Om Net Trading Group NTG AB (publ)
NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar