Rättelse

Rättelse I NetComs svenska årsredovisning har tryckfelsnisse varit framme på sidan 9. Nisse måste ha skämts och har kanske släktingar på Telia. Prisutvecklingen sedan 1994 på de delar av marknaden där Telia i praktiken saknar konkurrens har priset på lokalsamtal ökat med 109 %! Telias fasta abonnemangsavgifter har ökat med 45 %. På de konkurrensutsatta delarna som bl a utgörs av sverigesamtal har priset minskat sedan 1994 från Telias 1,32 kr per minut till Tele2s 0,20 kr per minut, en minskning med 85 %. Vi beklagar det inträffade. NetCom AB För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel- TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar