Bokslutskommuniké, januari - december 2000

Bokslutskommuniké, januari - december 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll · Försäljningen uppgick till 70,1 (5,8) miljoner kronor. · Fjärde kvartalets försäljning uppgick till 36,6 miljoner kronor jämfört med 15,2 miljoner kronor under tredje kvartalet. En ökning med 141 %. · Resultatet för året, inklusive etableringskostnader för Tyskland och Belgien, uppgick till -38,7 (-6,4) miljoner kronor. · Försäljningen i Tyskland startade i slutet av september och uppgick till 4,2 miljoner kronor för kvartal 4. · Samtliga nyckeltal har förbättrats under året och den svenska verksamheten beräknas gå med vinst från kvartal 3 år 2001. · Den nuvarande kassan förväntas räcka för att föra hela bolaget till vinst. · NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner etc. från ledande märken som Sony och Philips m.fl. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i logistikstaden Borås och har verksamhet i Tyskland och Belgien sedan slutet på år 2000. Marknad Hemelektronikmarknaden som NetOnNet verkar på, utvecklas för närvarande mycket starkt. Under 2000 bedöms branschen som helhet ha ökat med 14,2 % enligt Handelns Utredningsinstituts snabbindex. En rad nya produkter bidrar till ökningen. Det är dels traditionella segment som TV där framförallt det nya Widescreenformatet medförande större modeller slagit igenom under året. Digitaliseringen har nu fått sitt verkliga genombrott i branschen och en rad produktområden kommer att fortsätta att växa genom den förändring som pågår. Några av dessa är DVD, MiniDisc, MP3, Digital- TV, Digitala kameror. Utvecklingen innebär också att marknaden för tjänster knutna till produkterna kommer att öka. Sammantaget har detta bidragit till såväl ökade volymer som ökade snittpriser vilket avspeglas av NetOnNets totala snittordervärde som ökat till över 3000,- exklusive moms under året. Inom E-handeln har produktområdet hemelektronik inte varit lika väl etablerat som t.ex. böcker och CD-skivor. Under år 2000 har denna bild förändrats avsevärt och idag omnämns hemelektronik allt oftare bland de branscher som spås en ljus framtid inom e-handeln. Sammantaget med de tillväxtprognoser som finns tillgängliga för E-handeln i allmänhet, bedömer bolagets ledning NetOnNets tillväxtmöjligheter som fortsatt mycket goda. NetOnNet-modellen Då e-handeln är en relativt ny företeelse som genom Internetmediet öppnar en rad nya möjligheter till bl.a. snabb och noggrann mätning så har det uppstått fokus på mätmetoder som idag bedöms vara intressanta för att analysera utvecklingen av de olika e-handelsbolagen. Mätning av antalet besökare på webbplatsen är ett exempel på statistik som följs upp i media varje månad. För att hålla rätt fokus har NetOnNet utvecklat en egen modell för att styra verksamheten. Här nämns kortfattat synen på de olika parametrarna: · Fokus på försäljning: Ledning och medarbetare har gedigen säljbakgrund och alla aktiviteter ska skapa transaktioner. · Branschkunskap: Ledningen har över 60 års samlad tid i hemelektronikbranschen och personal på sälj- och marknadsavdelningar rekryteras företrädesvis inom branschen. · Låga kostnader: Då handel ofta handlar om att erövra kunder med låga priser måste alla löpande kostnader som löner, resor, lokaler mm hållas på ett minimum. Som exempel kan nämnas att NetOnNet hyr kontor och lager för drygt 300,-/m2 i Borås. · Egen logistik i egna lokaler med egen personal ger möjligheter att förbättra eventuella fel i varuförsörjningen mycket snabbt. Logistik betraktas som kärnverksamhet. · Högt snittordervärde ger lägre hanteringskostnad per order och minskar totalt sett kravet på volym. För närvarande ligger det på drygt 3 000 kronor exkl. moms. · Hög fokus på styrning och uppföljning av verksamheten. Inom ovan nämnda områden finns viktiga nyckeltal att styra mot. Det gäller att välja rätt och att följa upp ofta. NetOnNet lägger mycket vikt på t.ex. förvärvskostnad per kund (se bild under Marknadsföring), men betydligt mindre vikt vid antalet besökare. · Omsättning Omsättningen under året uppgick till 70,1 (5,8) miljoner kronor. Det fjärde kvartalet svarade för den starkaste ökningen under året med en tillväxt på 141 % från kvartal tre. Sveri Tysklan Belgie Totalt ge d n Försäljning år 66,1 4,0 0,0 70,1 MSEK 2000 Varav under 32,6 3,9 0,0 36,5 MSEK kvartal 4 Frågor angående denna bokslutskommuniké besvaras av Anders Halvarsson, Verkställande direktör, tel.0705-48 55 56. Bokslutskommuniké finns också tillgänglig på www.netonnet.se Kommande rapporter NetOnNet rapporterar månadsvis med avseende på hur försäljning och resultat utvecklas. Månadsrapport 16 mars, februari 2001 Bolagsstämma 25 april, 2001 Delårsrapport 25 april, januari-mars 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00170/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00170/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.

Dokument & länkar