Bokslutskommuniké, januari - december 2002

Bokslutskommuniké, januari - december 2002 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2001. Vinst för NetOnNet 2002. Vinst i Tyskland för 4:e kvartalet. · Försäljningen för perioden uppgick till 392,9 (175,4) miljoner kronor, en ökning med 124 %. Sverige svarade för 244,9 (120,8) miljoner kronor, en ökning med 103 %, och Tyskland för 148,0 (51,6) miljoner kronor, en ökning med 187 %. · Resultatet för perioden uppgick till 1,3 (-20,5) miljoner kronor, varav resultatet i Sverige uppgick till 6,6 (-2,9), i Tyskland - 5,3 (-12,0) miljoner kronor. · Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1,7 (-3,3) miljoner kronor. Tyskland redovisar en vinst på 0,9 (-1,8) miljoner kronor och Sverige en vinst på 0,8 (1,2) miljoner kronor. · För perioden uppgick vinstmarginalen till 0,3 %, varav vinstmarginalen var 2,7 % i Sverige och -3,6 % i Tyskland. · Kassan per den 31 december uppgick till 54,8 (56,2) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 (- 34,5) under perioden. Frågor angående denna bokslutskommuniké besvaras av Anders Halvarsson, VD, tel. 033-488 499. Delårsrapporten finns också tillgänglig på www.netonnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00210/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00210/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.

Dokument & länkar