Delårsrapport jan-sep 2002

Report this content

Delårsrapport, januari - september 2002 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2001. Hög tillväxt med stark resultatförbättring *Försäljningen uppgick till 214,9 (106,7) miljoner kronor, en ökning med 101 %. *Försäljningen i Sverige uppgick under perioden till 147,0 (75,0) miljoner kronor, en ökning med 96 %. Försäljningen i Tyskland uppgick till 67,9 (29,6) miljoner kronor, en ökning med 129 %. *Resultatet för perioden uppgick till -0,4 (-17,2) miljoner kronor, varav resultatet i Sverige uppgick till 5,8 (-4,1), i Tyskland - 6,2 (-9,8) miljoner kronor. *Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,0 (-2,5) miljoner kronor. *Vinstmarginalen i Sverige uppgick till 4,0% och för hela koncernen är vinstmarginalen -0,2%. *Kassan per den 30 september uppgick till 45,3 miljoner kronor. Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-23,5) under perioden. NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner etc. från ledande märken som Sony och Philips m.fl. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. NetOnNet-modellen För att utveckla verksamheten med fokus på rätt saker har NetOnNet utvecklat en egen modell som övergripande guideline: Fokus på kunderna - Fokus på sortiment och försäljning - Branschkunskap -Tänk annorlunda och större - Låga kostnader - Egen logistik - Stort fokus på styrning och uppföljning Marknad Under perioden beräknas hemelektronikbranschen i Sverige ha utvecklats svagt negativt med en minskning på cirka 1-2%. I Tyskland bedöms marknaden ha minskat med cirka 15%. Produktområdet TV bedöms under det tredje kvartalet minskat med 20 %. Samtidigt ökar försäljningen av t.ex. digitala kameror med betydande andelar. Vid en jämförelse mellan Sverige och Tyskland är avmattningen i den allmänna konjunkturen något större i Tyskland. Det bör nämnas att konjunkturavmattningen kan komma att skapa möjligheter i form av bättre produkttillgång, minskad konkurrens etc., vilket ofta gynnar bolag som har en liten, men snabbt växande marknadsandel. Då NetOnNet dessutom har en utpräglad lågprisprofil bör en konjunkturnedgång kunna gynna bolagets ställning på marknaden. Källor: SRL, Branschkansliets Marknadsinformation AB, Statistisches Bundesamt och NetOnNet AB Borås den 24 oktober, 2002 [REMOVED GRAPHICS] Anders Halvarsson Verkställande direktör Frågor angående denna delårsrapport besvaras av Anders Halvarsson, VD, tel.033-488 499. Delårsrapporten finns också tillgänglig på www.netonnet.se Kommande rapporter NetOnNet rapporterar försäljning månadsvis och resultat kvartalsvis. Försäljningsrapport oktober 6 november, 2002 Försäljningsrapport november 4 december, 2002 Försäljningsrapport december 8 januari, 2003 Bokslutskommuniké 21 februari, 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar