Försäljningsrapport oktober 2002

Report this content

Försäljningsrapport oktober 2002 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med oktober 2001. Försäljningen ökade med 152 %. · Försäljningen uppgick till 42,6 (16,9) miljoner kronor, en ökning med 152 %. I föregående års försäljning ingår Belgien med 0,4 Mkr. · Sverige svarade för 23,3 (11,7) miljoner kronor, en ökning med 99 % och Tyskland för 19,3 (4,8) miljoner kronor, en ökning med 302 %. [REMOVED GRAPHICS] Borås den 6 november 2002 NetOnNet AB Anders Halvarsson Verkställande direktör Frågor angående denna försäljningsrapport besvaras av Anders Halvarsson, VD, tfn 033-488 499. Månadsrapporten finns också tillgänglig på www.netonnet.se Kommande rapporter Försäljningsrapport november 2002 4 december, 2002 Försäljningsrapport december 2002 8 januari, 2003 Bokslutskommuniké 21 februari, 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar