Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Netwise AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Netwise AB (publ) Bolagsstämman i Netwise AB beslutade i enlighet med samtliga de beslutsförslag som meddelats i kallelsen till stämman. Den ordinarie bolagsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och föreslagen resultatdisposition. Samtliga styrelseledamöter och samtliga verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Yngve Andersson, Anders Wahlström och Peter Thorell omvaldes som styrelseledamöter samt nyvaldes Lars-Erik Magnusson som styrelseledamot. Håkan Österberg valdes som suppleant. Lars-Erik Magnusson är styrelseordförande och huvudägare i Helargo AB. Tidigare har Lars-Erik varit VD och styrelsemedlem i Alcatel Telecom AB samt i Infovox AB. Andra viktigare uppdrag innefattar ledningsfunktioner för försäljning och utveckling inom ITT-, Ericsson- och Telia- koncernerna. Bolagsstämman beslutade att styrelsens arvode skall vara 200 000 kr till styrelsens ordförande samt 100 000 kr till de övriga ledamöterna per räkenskapsår. Stämman beslöt vidare att, genom en bolagsordningsändring, tillägga att bolagets verksamhet skall bedrivas av bolaget självt eller genom dotterbolag. Styrelsen i Netwise AB (publ) För ytterligare information kontakta: Yngve Andersson, styrelseordförande, 070-514 12 70, yngve.andersson2@telia.com Anders Wahlström, VD, 0730-55 20 17, anders.wahlström@netwise.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar