Netwise fullföljer förvärvet av Envilogg

Netwise AB (publ) har vid extra bolagsstämma, den 29 november 2004, fattat beslut om apportemisson, som innebär att bolagets aktiekapital ökar med 97 500 kronor. Apportemissionen omfattar 195 000 nya aktier av serie B som riktas till Envilogg Datateknik AB. Beslutet innebär att Netwise AB förvärvar Envilogg Datateknik AB genom ovannämnda apportemisson samt en kontant del. Det nya aktierna emitteras till en kurs av 30 kronor och 77 öre per aktie. Vid teckning av nyemissionnen innebär den en utspädningseffekt på ca 4,1 av kapitalet och ca 2,3 procent av rösterna i Netwise AB (publ). Emissionsbeslutet i sin helhet finns tillgängligt hos Netwise AB (publ), Isafjordsgatan 15, Kista.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar