Sjukhusen i Skaraborg – pionjärer inom IP-telefoni

Skaraborgs sjukhus är första Sjukhus i Sverige med att satsa på IP-telefoni, det vill säga telefoni över datanätet, i full skala. Syftet är att spara pengar, öka säkerheten och att kunna arbeta mer effektivt. Netwise levererar stödapplikationer till sjukhusen till ett ordervärde på ca 1,2 miljoner kronor.

I lösningen ingår bland annat applikationer som röstbrevlåda, hänvisning, talad hänvisning och automatisk telefonist. Via telemanagementsystemet kan dessutom exakt statistik tas fram över teletrafiken som i sin tur kan fördelas på de rätta kostnadsställena per automatik. Affären berör cirka 5 000 anknytningar och omfattar 14 telefonistplatser. Ordervärdet uppgår för Netwise till cirka 1,2 MSEK. Systemintegratör och totalansvarig för implementationen är Dotcom Solutions. För att leva upp till sjukhusens höga krav på driftsäkerhet för telefoni levererar Dotcom en så kallad serverbaserad IP-lösning. Systemet består av ett kluster av serverbaserade telefonväxlar där de olika servrarna backar upp varandra vid ett eventuellt bortfall. I samband med övergången till telefoni över IP byts den befintliga telefoniplattformen ut mot en Cisco CallManager från Cisco Systems. – Det nya telefonisystemet medför att vi blir mycket mer flexibla i vårt arbete. Systemet bygger dessutom på en enkel och välkänd teknik, vilket innebär att vi kan sköta en större del av supporten själva. På så sätt blir sjukhusenheterna mer kostnadseffektiva och vi räknar med att investeringen har betalat sig inom en femårsperiod, säger Anders Karlsson på Skaraborgs Sjukhus IT-enhet. - Vi ser att en stor del av våra nya affärer är IP-baserade. Tillsammans med Dotcom har vi nu ett antal intressanta kunder i skilda branscher som drar nytta av IP-telefonins möjligheter, säger Annikki Schaeferdiek, Försäljningschef, Netwise Sverige AB. I ett första skede kommer 5000 anknytningar att bytas till IP-anknytningar. Hela installationen väntas vara på plats i oktober 2005.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar