Uttalande från styrelsen i Netwise AB

Uttalande från styrelsen i Netwise AB Styrelsen i Netwise AB har idag enhälligt fattat beslut om att rekommendera aktieägarna och optionsinnehavarna att inte acceptera det erbjudande som Trio AB offentliggjorde den 25 oktober 2001. Trios erbjudande innebär att för varje A- och B-aktie i Netwise erhålles 2,5 nyemitterade aktier i Trio samt för varje teckningsoption erbjuds 50 öre kontant. - Vi konstaterar att budet har lämnats utan att vara förankrat hos vare sig styrelsen eller aktieägarna i Netwise, säger styrelseordförande Kåre Gilstring. Budet innebär ett erkännande av den starka marknadsposition som Netwise har i Skandinavien inom datorstödd telefoni. Ett samgående mellan Netwise och Trio är industriellt intressant, men nivån på erbjudandet speglar inte värdet av den tekniska plattform, kompetens och kundbas som Netwise skulle bidra med i ett sammanslaget bolag. - Netwise står dessutom på tröskeln till ett internationellt genombrott med den nya IP-anpassade produkten Contact Management 6.0. Netwise har under den senaste tiden tecknat avtal med flera framstående återförsäljare i Europa och viktiga referens- installationer genomförs under innevarande kvartal. Ökad orderingång samt ett nyligen genomfört omstruktureringsprogram har skapat förutsättningar för ett starkt fjärde kvartal och en fortsatt positiv utveckling. Det är därför orimligt att rekommendera aktieägarna att acceptera ett bud vars värde knappt överstiger Netwise kassatillgångar, säger Kåre Gilstring. Styrelsen har anlitat H&Q Technology som finansiell rådgivare för att utvärdera det erbjudande som riktats till Netwise aktieägare, liksom de andra alternativ som står till buds. Netwise AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Kåre Gilstring, Ordförande Netwise AB Tel: +46 (0)708 23 66 04 Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI (Computer Telephony Integration). Företaget startade sin verksamhet 1992 och har idag ca 90 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise Contact Management erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra servicen hos stora och medelstora företag och organisationer. Netwise produktkoncept har blivit det självklara valet för över 800 företag och organisationer på den nordiska marknaden. Bland kunderna finns till exempel Handelsbanken, Skanska, ABB och Maersk Data. Netwise befinner sig i en expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Netwise är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget förvärvade den 1 januari 2001 produkt- och tjänsteföretaget Ineo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar