Uttalande från styrelsen i Netwise AB med anledning av Trios höjda bud

Uttalande från styrelsen i Netwise AB med anledning av Trios höjda bud Trio AB offentliggjorde den 25 oktober ett erbjudande till aktieägarna i Netwise AB som innebar att för varje A- eller B-aktie i Netwise erbjöds 2,5 aktier i Trio samt för varje teckningsoption i Netwise erbjöds 50 öre kontant. Styrelsen för Netwise valde den 7 november att rekommendera aktieägarna och optionsinnehavarna i Netwise att ej acceptera erbjudandet. Styrelsen för Netwise respektive Trio har därefter fört vidare diskussioner, vilka resulterat i att Trio per den 4 december beslutat att höja budet till Netwise aktie- ägare och optionsinnehavare. Det nya erbjudandet innebär att för varje A-aktie i Netwise erbjuds 3,7 aktier i Trio och för varje B-aktie erbjuds 3,5 aktier i Trio. För varje teckningsoption i Netwise erbjuds 90 öre kontant. Anmälningsperioden för det nya erbjudandet förlängs samtidigt till den 8 januari 2002. Styrelsen för Netwise har utvärderat det nya erbjudandet till aktieägarna i och inne-havarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise. Utvärderingen har lett styrelsen till slutsatsen att det nya erbjudandet är acceptabelt. Styrelsen har därför beslutat att rekommendera aktieägarna och optionsinnehavarna i Netwise att acceptera det nya erbjudandet. Två av sex styrelseledamöter har reserverat sig mot beslutet. Netwise AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Kåre Gilstring, Ordförande Netwise AB Tel: +46 (0)708 23 66 04 [REMOVED GRAPHICS] Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI (Computer Telephony Integration). Företaget startade sin verksamhet 1992 och har idag ca 90 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise Contact Manage- ment erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra servicen hos stora och medelstora företag och organisationer. Netwise produktkoncept har blivit det självklara valet för över 800 företag och organisationer på den nordiska marknaden. Bland kunderna finns till exempel Handelsbanken, Skanska, ABB och Maersk Data. Netwise befinner sig i en expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Netwise är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget förvärvade den 1 januari 2001 produkt- och tjänsteföretaget Ineo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00740/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00740/bit0001.pdf

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar