NeuroVive utser Daniel Schale till ny kommunikationsdirektör

Lund den 4 oktober 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelar att man har rekryterat Daniel Schale som kommunikationsdirektör. Daniel kommer att rapportera till CFO Catharina Johansson.

Daniel Schale kommer att ansvara för bolagets kommunikation, mediekontakter och public affairsarbete. Daniel har tio års erfarenhet inom PR och kommunikation, de senaste åren med särskilt fokus på läkemedel, biotech och life science. Daniel har en M.Sc i nationalekonomi från Lunds universitet.

”Rekryteringen av Daniel till NeuroVive är mycket viktig för oss och bolagets utveckling. Kommunikation är kritiskt för oss, såväl till investerare liksom till andra intressenter som patienter, sjukvård, myndigheter, forskare och allmänhet. Vi vill fortsätta att prioritera kommunikation kring våra projekt och vår affärsmodell, men vi vill även sätta ett större fokus på ändamålet med vår forskning och utveckling, samt de sjukdomar vi har som mål att hitta nya behandlingsmöjligheter för”, kommenterade Catharina Johansson, CFO på NeuroVive.

Daniel kommer närmast från en roll som senior rådgivare inom corporate communications och public affairs på PR-byrån Aspekta i Malmö. Med särskilt ansvar för kunder inom läkemedels- och life scienceindustrin har Daniel bland annat arbetat med lobbying, opinionsbildning, och kommunikation kring disease awareness samt market access.

”NeuroVive är ett mycket spännande bolag med flera intressanta projekt. Det är väldigt stimulerande att få börja jobba för att ytterligare stärka, bredda och förtydliga bolagets kommunikation mot investerare och andra intressenter. Med min bakgrund inom public affairs och lobbying hoppas jag även kunna bidra till att NeuroVive tar större plats i samhällsdebatten kring till exempel särläkemedel och för bolaget viktiga terapiområden”, sade Daniel Schale, kommunikationsdirektör på NeuroVive.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Schale, +46 (0)46-275 62 21 eller ir@neurovive.com.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se,
www.neurovive.com 

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Thera peutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar