Årsredovisning för 2019

Stockholm 2020-05-27

Årsredovisning för 2019.
Se bilaga för fullständig årsredovisning. 
Det är fåtalet justeringar i årsredovisningen för 2019 i jämförelse med bokslummuniken. Koncernens resultat 6,9 MSEK i jämförsel med 8,6 MSEK.
Koncernens balansomslutnig uppgick till 81,8 i jämföeselse med 81,0. Moderbolagets resultat var -15,4 MSEK  i jämförsel med - 16,1 MSEK. 

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

 

Prenumerera