Avyttrat hela innehavet i Acrinova

New Equity Venture Int. AB har per idag avyttra sina sista aktier i Acrinova AB. Bolaget har under den senaste veckan avyttrat 122 300 aktier (var av 120 000 stycken utanför marknaden) till omkring 32 kr per aktie.

//
                

För mer information, kontakta Bolaget på:
+46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar