Avyttring av aktier

Stockholm 2015-11-02

New Equity Venture Int. AB har per 2015-10-30 avslutat försäljningen av aktier som kommunicerades 2015-09-25 och äger efter försäljningen 165 246 stycken aktier i Acrinova AB vilket motsvarar 13,37 % av kapital och röster.  

Se länk för tidigare PM 2015-09-25

//               

För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar