Flaggning

T & J Ekonomi och Investeringar AB har i företrädesemissionen i New Equity Venture AB ökat sitt ägande med 66 666 stycken aktier av serie A och 175 301 stycken aktier av serie B. Det totala ägandet är nu: 266 666 stycken aktier av serie A och 550 365 stycken aktier av serie B. Detta motsvarar 60,6 % av rösterna och 28,1 % av kapitalet.

//

För mer information kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.  

Taggar:

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar