Flytt av datum för rapport avseende kvartal tre 2020

Stockholm, 2020-11-16

NEVI kommer publicera rapporten för kvartal tre 2020 den 17 november 2020 istället för tidigare publicerat datum: 2020-11-30.
Anledningen är att färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat.

 

//
             
För mer information, kontakta Bolaget på:Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com
New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar