Genomför aktietransaktion i CGit

Stockholm 2018-06-07

NEVI-koncernen har idag genomfört en aktietransaktion om 78.800 B-aktier i CGit Holding AB till en investerare representerad av Sedermera Fondkommission. Transaktionen genomfördes mot en ersättning om 35 sek/aktie.

Aktierna i transaktionen motsvarar ca. 5 % av det totala kapitalet och ca. 3,2 % av totala antalet röster i CGit.

NEVI-koncernen minskar därmed sitt ägande till ca. 21,7 % (27 % ) av kapital och ca. 13,8 % (17 %) av röster i CGit.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar