Investerare köper aktier i FGG av NEVI

Stockholm 2017-12-18

 En grupp kapitalstarka investerare med erfarenhet från spelmarknaden, utgörandes av både bolag och privatpersoner, har per idag förvärvat 40 000 000 aktier i Future Gaming Group International AB utanför marknaden från NEVI-koncernen till en premie mot dagens (2017-12-18) inledningskurs. Det är NEVI-koncernens uppfattning att köparna, som uttryckt en långsiktighet i sitt ägande i Future Gaming Group, kommer att ytterligare bidra till FGG:s fortsatta framgång.   

NEVI-koncernen minskar i och med försäljningen sitt ägande från cirka 19 % till cirka 12,5 % av kapital och röster i Future Gaming Group.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Email: ir (at) newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar