Kapitalisering genomförd

Stockholm 2019-04-04

Som NEVI tidigare kommunicerat har Bolaget sökt efter en kapitalinjektion för att möjliggöra nya investeringar samt tilläggsinvesteringar i befintliga innehav.

Bolaget har idag ingått avtal om upptagande av lån med löptid 12 månader med rätt till förlängning upp till 24 månader som längst. Lånet uppgår till 15 000 000 SEK med månadsränta om 0,8 %. Långivare är: Formue Nord Markedsneutral A/S, Sedermera har agerat finansiell rådgivare. NEVI kommer framledes fortsätta sonderingen kring att finna fler starka investerare för eventuellt ytterligare kapitaltillskott.   

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4e april 2019.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar