Kommuniké extra bolagsstämma

Stockholm 2019-06-24

Idag 2019-06-24 höll New Equity Venture International AB extra bolagsstämma. Följande materiella beslut fattades.

En enhällig stämma röstade emot styrelsens förslag enligt dagordningens punkt 7 till förvärv av aktier i Tourn International AB (publ) och M.O.B.A. Network AB (publ). Därmed föll även förslag om emission (punkt 8) då detta förslag var villkorat av stämmans godkännande av punkt 7.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Christian Kronegård

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019.


NewEquity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar